A KÖZTE céljai

 1. Küldetésünk az információs szabadság és az információhoz való hozzájutás szabadságának elősegítése és támogatása, kiemelten a magyar állampolgárok és a közszolgálati műsorszolgáltatók vonatkozásában. Célunk segíteni a mindenkori közszolgálati műsorszolgáltatók közalapítványainak kuratóriumi tagjait a fentiek megvalósításában.
 2. Célunk, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók ügyét és alapvető céljait lehetőségeinkhez mérten támogassuk. Partnereket keresünk a közszolgálati műsorszolgáltatók értéknövelt társadalmi megítélésének megalapozásához és formálásához, valamint olyan tevékenységeket végzünk, melyek ezeket elősegíthetik.
 3. Célunk, hogy a közmédia kuratóriumaiba delegált civilszervezetek képviselőit ilyen irányú feladataik ellátására felkészítsük, valamint hogy az Egyesület tagjainak tapasztalatait számukra az arra alkalmas formában továbbadjuk.
 4. Célunk olyan tevékenységek folytatása, amelyek elősegíthetik az ORTT törvényben deklarált feladatainak hatékonyabb megvalósulását. Ezen belül kiemelten törekszünk arra, hogy a civilszervezetek minél szélesebb köre kerüljön bevonásra a közszolgálati műsorszolgáltatók társadalmi kurátori feladatainak ellátására.

2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ

I.    Emlékeztető a KÖZTE megalakulásának előzményeiről és célkitűzéseiről:
 
A Magyar Rádió Közalapítványában 2003-2004. évben közreműködő társadalmi kurátorai közül a Stratégiai és Informatikai Fejlesztések Munkacsoportban résztvevők, az ott végzett tevékenységük során, valamint a társadalmi kurátorok által 2003. november 14-én szervezett kurátori tevékenységek támogatását biztosító képzés alkalmával szerzett tapasztalataik alapján hozták meg azon döntésüket, hogy a médiatörvényben foglalt feladataik jobb ellátása érdekében megalakítják a Közszolgálati Műsorszolgáltatók Társadalmi Kurátorainak Egyesületét (KÖZTE).

Az egyesület nyilvántartásba vétele és azzal kapcsolatos adminisztrációs feladatok.

A Közszolgálati Műsorszolgáltatók Társadalmi Kurátorainak Egyesülete 2004. június 23-án alakult meg az alábbiakban ismertetett küldetéssel és célokkal. A Fővárosi Bíróság (Budapest, Markó u. 27.) 14.Pk.60.682/2004/1. számú végzésében 2004. július 16-án a 11.071. sorszám alatt az Egyesületet a társadalmi szervezetek nyilvántartásba vette.

A Közszolgálati Műsorszolgáltatók Társadalmi Kurátorainak Egyesülete küldetése és céljai:

 1. Küldetésünk az információszabadság és az információhoz való hozzájutás szabadságának elősegítése és támogatása, kiemelten a magyar állampolgárok és a közszolgálati műsorszolgáltatók vonatkozásában. Célunk segíteni a mindenkori közszolgálati műsorszolgáltatók közalapítványainak kuratóriumi tagjait a fentiek megvalósításában.
 2. Célunk, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók ügyét és alapvető céljait lehetőségeinkhez mérten támogassuk. Partnereket keresünk a közszolgálati műsorszolgáltatók értéknövelt társadalmi megítélésének megalapozásához és formálásához, valamint olyan tevékenységeket végzünk, melyek ezeket elősegíthetik.
 3. Célunk, hogy a közmédia kuratóriumaiba delegált civilszervezetek képviselőit ilyen irányú feladataik ellátására felkészítsük, valamint hogy az Egyesület tagjainak tapasztalatait számukra az arra alkalmas formában továbbadjuk.
 4. Célunk olyan tevékenységek folytatása, amelyek elősegíthetik az ORTT törvényben deklarált feladatainak hatékonyabb megvalósulását. Ezen belül kiemelten törekszünk arra, hogy a civilszervezetek minél szélesebb köre kerüljön bevonásra a közszolgálati műsorszolgáltatók társadalmi kurátori feladatainak ellátására.

II.    Tájékoztató a KÖZTE tevékenységéről /megalakulástól 2007. év végéig/.

1. A Magyar Rádió, a Hungária és a Magyar Televízió Közalapítványaiban a médiatörvény hatálybalépésétől kezdve közreműködő civil szervezetek és az általuk delegált társadalmi kurátorok felkutatott adataiból (telefon, postai címeket, e-mail stb.)az adatbázis létrehozása, változások vezetése.

2. Az egyesület megalakulásáról, céljairól és vállalt feladatairól levélben tájékoztattuk az Országos Rádió és Televízió Testület, a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány, a Hungária Közalapítvány, valamint az Országgyűlés Kulturális és Sajtó Bizottság elnökeit és tagjait, továbbá kértük a személyes kapcsolatfelvétel lehetőségét. Az ORTT és a közszolgálati média vezetővel a kuratóriumokba delegált KÖZTE tisztségviselők, illetve tagok közreműködéseivel, továbbá egyes rendezvényekre történt meghívás útján tartjuk a kapcsolatot.

3. Egyesületünk az Országgyűlés Kulturális és Sajtó Bizottság elnökének és tagjainak javaslatot tett a Médiatörvény 57. § (4) bekezdésében foglaltaknak – a delegált kuratóriumi tagok megbízása két évig tart – módosítására, amely javaslatot a bizottság elnöke elutasított.

4. A KÖZTE 2004. június 23.-n megszervezte a Társadalmi Kurátorok I. Konferencia kerekasztal - beszélgetését, melynek programja:

 • A társadalmi kurátorok a Közszolgálati médiában, jelenlegi tapasztalatok és lehetőségek,
 • A kurátorok feladatainak ellátását támogató információk, módszerek,
 • Politikusok, parlamenti választott és sorsolt (civil) kurátorok eszmecseréje, hogyan tovább a közszolgálati média jobb működéséért.

A Konferenciára meghívást kaptak az Országgyűlés Kulturális és Sajtó Bizottság tagjai, ORTT elnöke, a Közalapítványok volt és jelenlegi elnökei. A meghívást elfogadta és jelen volt Kisfalviné Ortutay Mária, Szadai Károly, Németh Erzsébet és Halász János.

5. Az egyesület, megalakulásától 2005. május 18-ig klub formában működött. A Társadalmi Kurátor Klubestek programja: Ha a Klubban ezt elmesélem!Médiaelnökök mesélnek
A KÖZTE Klub vendégei voltak Peták István, Horváth Lóránt,  Mendreczky Károly és Szabó László Zsolt a Magyar Televízió, Sára Sándor és Pekár István a Duna Televízió, Hajdú István a Magyar Rádió és az ORTT, valamint Révész T. Mihály az ORTT egykori elnökei

A Klubestek Kerek-asztal beszélgetésein a civil kurátorok és korábbi évek volt médiaelnökei közösen vitatták és értékelték a Médiatörvény érvényesülését az elektronikus közszolgálati műsorszolgáltatók által sugárzott műsorok vonatkozásában.

6. Az egyesület elkészíttette a kuratóriumokba történő civil jelentkezések támogatására szolgáló KÖZÉRDEKÜ KÖZLEMÉNY kép és hanganyagát, melyet a KÖZTE kérésére Magyar Rádió és a Duna Televízió a reggeli és esti főműsor időben sugárzott azt követően, hogy az ORTT jelentkezési felhívása a közszolgálati rádiót és a közszolgálati televíziókat felügyelő közalapítványi kuratóriumokba történő delegálásához szükséges nyilvántartásba vételre hivatalosan megjelent.

Az egyesület az Internet segítségével jelenlegi címjegyzékében e-mail címmel rendelkező 203. kurátor társunknak és közel 300 civil szervezet elnökeinek minden évben elküldte a jelentkezéshez szükséges, általunk összeállított „Hasznos tudnivalók”-at és mellékleteket.

7. Az egyesület tagjaiban és vezetőségében a médiaelnökökkel folytatott beszélgetések alapján fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a továbbiakban a Médiatörvény civil szervezetek által fontosnak tartott módosításokat tartalmazó törvénytervezet megbeszélésével foglalkoznak Közmédia Műhely formájában. A felvett műhelybeszélgetéseket a Magyar Nemzeti Host digitális stúdióba szerveztük és az Internet segítségével közkinccsé tettük.

Közmédia Műhely Programja: A társadalmi kurátorok szerepe a közszolgálati médiában.

Az első Társadalmi Kurátorok Közmédia Műhely digitális stúdió felvétele és annak egyenes Internetes közvetítését 2005. május 18-án Tímár János az Országos Rádió és Televízió Testület tagjával kezdtük,

2005. év őszétől az alábbi vendégek követték:

Horváth János Sport 1 TV elnöke és MTV volt munkatársa, Gellért Kis Gábor Magyar Rádió Közalapítvány elnöke, Kondor Katalin Magyar Rádió elnöke, Kovács György ORTT elnöke, Dr. Szabó Zoltán képviselő, az Országgyűlés Kulturális és Sajtó Bizottság tagja (MSZP), Révész Máriusz képviselő, az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottság alelnöke (FIDESZ), Dr. Rudi Zoltán, a Magyar Televízió Zrt. elnöke, Cselényi László, a Duna Televízió Rt. elnöke.

8. A KÖZTE, a Közmédia Műhely keretében 2006. március 29-én rendkívüli stúdió-beszélgetést szervezett „A rádiózásról és a televíziózásról szóló törvény tervezete” címmel, amelynek vendégei voltak Pekár István a Duna Televízió egykori elnöke, valamint Hajdú István a műsorszolgáltatási Alap Szakértői Tanácsának elnöke és a Törvényelőkészítő Szakértői bizottság tagja.

9. 2006. év őszétől a Magyar Televízió Zrt. anyagi támogatásával és előadóival, az MTV és az egyesület között létrejött szerződés alapján, társadalmi kurátorképzésbe kezdtünk. A képzés szervezésével párhuzamosan a Fővárosi Munkaügyi Központtól kérelmeztük az egyesületet hatósági nyilvántartásba vételét úgy, mint a KÖZTE felnőttképzést folytató intézmény. A Fővárosi Munkaügyi Központ, 2006. 07. 18-án a KÖZTE egyesületet 01–0516–06 számon felsorolt tevékenységekkel nyilvántartásba vette.

10. Kiss József kurátortársunk által összeállított írás- és szóbeli kérdések alapján vizsgázott kurátorok Közszolgálati Média Tanácsadó diplomát kaptak, amelyeknek ünnepélyes kiosztása az MTV székház elnöki tanácstermében volt.

11. A Magyar Televízió által megrendezett konferencián megismerkedtünk az European Alliance of Listeners′ and Viewers′ Associations (EURALVA) nemzetközi közszolgálati média ernyőszervezet képviselőjével Profeszor Vincent Porter úrral, akivel levélváltás útján a KÖZTE kapcsolatot teremtett. Az EURALVA 2007. október 8. és 9. napokon rendezett nemzetközi konferencián, Koppenhágában egyesületünket Kiss József képviselte.

12. A kurátorok képzésének folytatására, hasonlóan a (z) MTV támogatásához, anyagi támogatásért pályáztunk az Országos Rádió és Televízió Testülethez, a Duna Televízióhoz és a Magyar Rádióhoz, de pénzhiányra hivatkozva mindhárom helyről elutasították kérésünket.

Az NCA működés célú pályázatán 2006. évben 150. 000 Ft., 2007. évben 100. 000 Ft-ot nyertünk, mely összeget fenntartásra költött az egyesület,

13. Feltételezve a Médiatörvény közeli módosulását, 2007. 10. 17-i, Közgyűlésen a tervezett Alapszabály módosulása nem jött létre, és mivel az új Médiatörvény létrejöttének határideje is, a mai napig bizonytalanná vált a KÖZTE is letett az Alapszabály módosításáról.

14. A KÖZTE megalakulásától kezdve együttműködött és támogatta a MATISZ munkáját, tevékenyen részt vett az alább felsorolt rendezvények szervezésében és lebonyolításáb

 • A DAT konferencia /a hazai média ipar jó gyakorlatának bemutatásával/, 
 • Az eFestival / a hazai online és a multimédia szakma kiváló digitális tartalomfejlesztési gyakorlatának seregszemléjén/,
 • Az eLearning Fórum /a fejlesztők és alkalmazók találkozóján/.

III.    Beszámoló:

KÖZTE 2007. évi közgyűlésétől napjainkig, 2010. év június 5-ig tartó időszakáról.

1. A II. Emlékeztető 1.) és 6.) pontjaiban ismertetett ORTT, felhívásához kapcsolódó feladatokat a KÖZTE 2008., 2009. és 2010. években is maradéktalanul végezte. A témával kapcsolatos KÖZTE által készített ismertetőket, minden évben, minden érdeklődő számára a különböző hírközlési módszerekkel, /pl. posta, e-mail, TV sugárzással, stb./ közöttük a http://kozte.matisz.hu webcímen elérhetővé tette.

2. A Miniszterelnöki Hivatal (MeH) széles körű szakmai konzultációra bocsátotta a „Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia” szakmai vitaanyagát. A KÖZTE a szakmai konzultációba bekapcsolódva az addigi tevékenységeivel kapcsolatban lévő és a vitaanyagról véleményt formáló civil szervezetek közreműködésével fórumot szervezett, a véleményeket összegyűjtve és egységbe szerkesztve továbbította a Miniszterelnöki Hivatalnak. A KÖZTE felismerte és fontosnak tartotta a digitális átállás sikerét, és az ehhez szükséges jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését.

3. A KÖZTE, a Duna Televízió Társadalmi Kuratórium tagjaival a magyarországi társadalmi civiljeinek nevében közösen, Felhívást intézett az ország polgáraihoz az Országgyűlés honlapján megjelent, - a nyilvános konzultáció alapján már harmadszor átdolgozott – szakmai javaslat a médiaszolgáltatásokról szóló törvény egy lehetséges tervezetével kapcsolatosan. A Felhívást követően  Ezt követően Több civil szervezettel együtt, a KÖZTE Felhívást tett

4. A szakmai civilszervezetek képviselői létrehozták a Médiaparlamentet, majd a Nemzeti Média Kerekasztalt, azon céllal, hogy a törvényalkotók számára – hosszú egyeztetési folyamat után - megfogalmazzák azokat a főbb irányelveket, amelyeket az új Médiatörvénynek tartalmaznia kell, és amelyek a társadalom legszélesebb rétegeinek igényeit kielégítik. A KÖZTE a Médiaparlament és Nemzeti Média Kerekasztal munkájában a megalakulásuktól és jelenleg is részt vesz. Alelnökünk Kiss József, a Nemzeti Média Kerekasztal ügyvivői testületi tagjaként összegyűjtötte a különböző szakmai és egyéb civil szervezetek javaslatait, és egységbe szerkesztette.

5. Az European Alliance of Listeners' And Viewers' Associations – EURALVA, egyesületünket 2008. évben felvette tagjai sorába. - EURALVA tagjaként a KÖZTE együttműködik az európai és Európán kívüli az elektronikus médiákat hallgatók és nézők érdekeit képviselő nemzeti szervezetekkel, konferenciáin minden évben részt vesz. A KÖZTE fontos célja, az elektronikus médiafogyasztók/nézők érdekvédelme területén megszerzett külföldi tapasztalatok és európai irányelvek hazai hasznosítása. Ennek megvalósítása érdekében a KÖZTE az alábbi témákban együtt működött, mintegy 500 civil, köztük 20-25 társadalmilag meghatározó országos szervezettel - és az általuk képviselt - célcsoportok képviselőivel, kiemelt figyelemmel, gyermekvédők, a fogyatékkal élők, és a hátrányos helyzetű emberek érdekeit felvállaló civil szervezetekre, és a közszolgálati médiumok hallgatóival és nézőivel.  A KÖZTE együttműködik a közmédiumok tulajdonosi testületeivel, a törvényalkotók és a szakigazgatás különböző intézményeivel:

 • a demokrácia kifejlődésében és megszilárdításában,
 • a hallgatói és nézői (az adófizetők illetve a közszolgálati műsorszolgáltatás fenntartásáért valami módon fizetők) érdekeknek érvényesítésében,
 • a közszolgálati műsorszolgáltatóknak az állammal kialakított kapcsolata normalizálásában, valamint általános függetlenségük biztosításának elősegítése,
 • a fentiekkel kapcsolatos programokra, továbbá
 • az új Médiatörvénybe foglaltak,
 • majd a törvény életbelépését követően, a törvénybefoglaltak érvényesülése, területén.

6. Az anyagiak hiánya miatt Közmédia Műhely programjait a korábbi évektől eltérően szerényebb körülmények között tudtuk folytatni. Stúdióbeszélgetésekre és azok Internetes közvetítésére nincs lehetőségünk. Az elmúlt időszakban három rendezvényünk volt, amelynek vendégei.
Majtényi László az ORTT elnöke, Dr. Gombási Izabella a Magyar Televízió ZRT. jogi igazgatója Cselényi László a Duna Televízió ZRT. elnöke.

7. Az egyesület 2008., 2009. és 2010. években is pályázott az NCA működés célú pályázatán. 2008 évben nem nyert, de 2009. és 2010. évben kétszáz - kétszáz Ft-ot nyert egyesület. A 2009. évi összeg elszámolása az egyesület működésére június hónap elején megtörtént, az elszámolás elfogadása az ESZA részéről nem lett vissza igazolva. A 2010. évben elnyert összegre a szerződést még az ESZA nem küldte meg aláírás céljából.

8. Az EURALVA konferenciáin Kiss József alelnök rendszeresen részt vett, az angol font árfolyama függvényében az ötven- hatvanezer Ft. tagdíjat, az egyesület minden évben megfizette.

9. A KÖZTE 2008., 2009. évben is, és továbbra is együttműködik és támogatja a tagjai munkáját. A rendezvényeire minden esetben meghívja a civil egyesületek képviselőit, közöttük is kiemelkedő figyelemmel a KÖZTE tagjait és a korábbi évek közmédia közalapítványaiban közreműködő civil kurátorokat. A KÖZTE- nek, a társszervezeteivel közösen szervezett évi rendezvényei az alábbiak:

 • A DAT konferencia a hazai média ipar jó gyakorlatának bemutatásával és a fejlesztési lehetőségek (export, foglalkoztatás, jogi, közgazdasági, humánerőforrás, stb.) feltárásával kíván hozzájárulni a hazai gazdaság növekedéséhez.
 • Az eFestival  a hazai online és a multimédia szakma kiváló digitális tartalomfejlesztési gyakorlatának seregszemléje. A verseny célja, arra ösztönözni az alkotókat, hogy minél színvonalasabb, minőségi magyar tartalmat állítsanak elő és szolgáltassanak a felhasználóknak.
 • Az eLearning Fórum a fejlesztők és alkalmazók találkozója, ahol lehetőség nyílik az elektronikus tanulási környezet fejlesztési eredményeinek és jó gyakorlatának bemutatására és terjesztésére.
 • A társszervezetekkel történő jó együttműködéssel a KÖZTE célja, a Közszolgálati médiában működő társadalmi kurátorok képzése annak érdekében, hogy megismerjék az új digitális média technológiáit és azok alkalmazási lehetőségeit, melyekhez segítséget nyújtanak a fenti rendezvények is.

10. A KÖZTE 2010. évtől az Alapszabályban megfogalmazott céljait bővíteni szeretné a nézők, mint média-fogyasztók érdekvédelmével. Ennek érdekében az év elején elkezdte felvenni a kapcsolatot a különböző területek érdekvédelmi civil szervezetek képviselőivel, és őket bevonva szervezni az alábbi érdekek védelmét szolgáló u.n. nézői paneleket:

 • Fiatalkorúak
 • Időskorúak
 • Fogyatékkal élők
 • Munkavilágának szeretői
 • Kultúra, kutatás, tudomány
 • Nemzeti kisebbségek

11. A KÖZTE 2010. év június 16. napra közgyűlést hívott össze az alábbi tervezett napirendi pontokkal:

 1. 2007.10.17-i közgyűléstől napjainkig végzett munkákról készült beszámoló ismertetése és elfogadása,
 2. gazdasági ügyek, és a taglétszámról és a tagdíjfizetésről készült pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása,
 3. az Egyesület 2010. év második és 2011. év első félévi programjának ismertetése,
 4. az egyesület, alapszabályának módosítása /közhasznúság, tevékenységi kör bővítése, közös aláírási jog biztosítása Mlinarics József és Lambert Győzőné részére/
 5. egyéb egyesületi ügyek, valamint a működéssel kapcsolatos olyan tagsági javaslatok megbeszélése, amelynek elvégzését a javaslatevő vállalja.

IV.    Tervek 2010. év második fél- és 2011. év első félévére.

A KÖZTE folytatni kívánta az előző években elkezdett alábbi feladatokat.

 1. A feladatok között is kiemelten a 2010. évben elkezdett Nézői Panelek létrehozásához a civil szerveztek szervezését.
 2. Továbbra is tevékenyen részt kíván venni a Nemzeti Média Kerekasztal munkájában.
 3. A Közmédia Műhely programjait a korábbi évektől eltérően szerényebb körülmények között, de folytatni kívánja az egyesület.
 4. Az EURALVA tagságot fenntartva, tagsági díjat megfizetve, a konferenciákon Kiss József alelnök rendszeresen részt vesz.
 5. A KÖZTE továbbra is együttműködik MATISZ szövetséggel és támogatja a közös munkáját. A MATISZ- al együttműködve ez év, előre láthatóan november hónapban megrendezésre kerülő DAT konferencia, eFestival, és az eLearning Fórum rendezvényeire továbbra is tervezi meghívni a civil egyesületek képviselőit, közöttük is kiemelkedő figyelemmel a KÖZTE tagjait és a korábbi évek közmédia közalapítványaiban közreműködő civil kurátorokat.
 6. Az év utolsó hónapjában, - amennyiben nem jön létre új Médiatörvény - az egyesület felkészül az ORTT 2011. évi közmédiák, így a Magyar Rádió, a Hungária és a Magyar Televízió közalapítványaiba jelentkezésre szóló felhívására. Aktualizálja az adatbázis címlistáját, előkészíti és aktualizálja az előző években elkészített, civil szervezetek jó pályázatának benyújtását segítő tudnivalókat és különböző ismeretanyagokat.  Segíti a civil szervezeteket, igény szerint személyesen is a pályázataik elkészítését.
 7. Amennyiben a közhasznúságot sikerül megszerezni, az egyesületnek több lehetősége lesz különböző céllal kiírt felhívásokra pályázni. Fontos feladat a pályázati lehetőségek  figyelése és ha lehetőség lesz pályázni.
 8. Természetesen az előre nem látható, de a jelentkező aktuális feladatokat is elvégezni kívánja az egyesület.

Budapest, 2010. év június hó 7. napja

Közszolgálati Műsorszolgáltatók Társadalmi Kurátorainak Egyesülete (KÖZTE) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA