Tisztelt Civil Szervezeti Tisztségviselő, Kurátor társam! Kedves Barátaim!

Tájékoztatom, hogy az Országos Rádió és Televízió Testület megjelentette pályázatát mindazon Civil Szervezetek számára, amely szervezetek jogosultak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 56. §-a (1) bekezdésének a)-p) pontjaiban a Magyar Rádió Közalapítvány, illetve a Magyar Televízió Közalapítvány, a Törvény 56. §-a (2) bekezdésének a)-l) pontjaiban a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumába jelentkezésre.

Szeretném felhívni figyelmét az alábbiakra:

  • az illetékes Bíróságtól azonnal esedékes a szervezet/egyesület bírósági bejegyzésről szóló határozat, vagy bírósági kivonat és alapító okirat hitelesített másolatainak beszerzése,
  • a Bírósághoz feltétlenül vinni kell a „Kivonat” és „Alapító okirat” kiadásához szükséges írásos kérelmet, melyet a szervezet/egyesület képviselője írhat alá,
  • ha nem a szervezet/egyesület képviselője jár el a Bíróságon, szükséges a „Meghatalmazás”, melyet két személlyel kell tanúztatni,
  • fontos a „Jelentkezési lap” pontos és hiánytalan kitöltése,
  • a jelentkezéskor fontos csatolni a mellékleteket a hiánytalanul kitöltött jelentkezési laphoz.

A jelentkezési lapokat /mellékleteivel/ legkésőbb 2010. március 15-én éjfélig kell postára adni az Országos Rádió és Televízió Testület címére (1088 Budapest, Reviczky u. 5. postacím: 1461 Budapest, Pf. 59).
 
A jelentkezés személyesen is leadható 2010. március 15-én éjfélig, az Országos Rádió és Televízió Testület székházában, az átvételi igazolás mellett.
 
Emlékeztetjük, hogy részt kell venni a sorsoláson!
 
Sorsolás időpontja: A Testület a jelentkezési határidő lejártát követően a sorsolást megelőzően az ORTT honlapján közzéteszi a nyilvántartásba vett szervezetek listáját a három kuratórium szerinti megosztásban, az egyes alpontok szerinti csoportosításban, továbbá tájékoztat a sorsolás időpontjáról és helyszínéről, valamint a regisztráció idejének kezdetéről és befejezéséről.
 
A sorsoláson a szervezet/egyesület képviselője, vagy meghatalmazottja vehet részt, miután az ORTT által meghatározott időben szabályosan a helyszínen regisztrált.
 
A meghatalmazott feltétlenül vigyen magával a szervezet/egyesület képviselője által aláírt, bélyegzővel ellátott, és két tanúval hitelesített „Meghatalmazást”. A sorsoláson a képviseletre jogosult által meghatalmazott személy is eljárhat, azonban egy személy meghatalmazással csak egy szervezet képviseletét láthatja el.
 
Ha a jelentkezéssel és a sorsolással kapcsolatosan kérdése lenne, forduljon bizalommal a  Közszolgálati Műsorszolgáltatók Társadalmi Kurátorainak Egyesületénél (KÖZTE) Lambert Győzőné titkárhoz.
 
Figyelmébe ajánljuk a „Jelentkezési lap” végén (2. oldalán) lévő „Mellékletek” rovatát, melyet figyelmesen szíveskedjen elolvasni!
 
Budapest, 2010. február 17.
 
Tisztelettel:
 
Kopeczky Lajos
elnök

 

FIGYELEM! március 13., 14. és 15. ünnepnap!


Bővebb információ: Lambert Győzőné titkár (1137 Budapest, Szent István park 35. Telefon/Fax: 340-9000; E-mail: info@matisz.hu

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

 

Közszolgálati Műsorszolgáltatók Társadalmi Kurátorainak Egyesülete (KÖZTE) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA